TEM59

ความประทับใจที่มีต่อมหาลัยและเพื่อนร่วมรุ่น TEM59

          เมื่อก่อนดิฉันได้ยินว่า ใครที่จบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดิฉันมีความรู้สึกว่าคนๆนั้นเป็นที่โชคดี จนกระทั่งดิฉันได้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาลัยแห่งนี้ ได้เข้ามาในรั้วของประดู่แดง ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันก็เป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ได้เข้ามาศึกษามหาลัยแห่งนี้ ได้มาศึกษากับอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการมากมายและที่สำคัญดิฉันได้มาพบกับเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีความน่ารัก เป็นกันเอง ช่วยเหลือกันในเรื่องของการเรียน มีความผูกพันที่สำคัญพวกเราได้รู้จักกันไม่เพี่ยงกี่เดือน แต่พวกเราดูเหมือนว่ารู้จักกันมานานแรมปีเป็นสิ่งที่ประทับใจมาก และสิ่งที่ดิฉันภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือการที่ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของของ “ ลูกพระจอม”

IMG_3674.JPG