แอปพิเคชั่นเพื่อการศึกษา..

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การทำงาน ภาษาอังกฤษมักมีบทบาทไม่มากก็น้อย ในปัจจุบันการแปลภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากมีแอพพริเคชั่นแปลภาษามากมายแต่มีแอพพริเคชั่นแปลภาษาที่อยากจะแนะนำคือ  Google Translate เป็นแอพสุดยอดของแอพแปลภาษาที่แปลได้ทั้งคำศัพท์และประโยคที่คนทั่วโลกใช้งานกันคุณสมบัติของแอพนี้สามารถแปลได้หลายภาษาเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯและยังแปลย้อนกลับไปมาได้ พร้อมยังอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่ต้องการอ่านออกเสียงโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง มีการบันทึกเสียงไว้ 17 ภาษา แปลคำพูดไว้ 24 ภาษา และแปลข้อความได้ 63 ภาษานอกจากนั้นคุณสมบัติที่ดีของแอพนี้ยังมีกล้องที่ใช้สำหรับส่องข้อความสามารถแปลได้ทันทีอย่างอัตโนมัติอีกด้วยเป็นแอพหนึ่งที่น่าสนใจและแนะนำให้ใช้

img_3726